Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Talyplar Päkistanda gyzlaryň mekdebini ýumurdylar


Päkistanly Talyp lideri Beýtulla Mehsudyň toparyna garşy harby operasiýa jogap hökmünde, gozgalaňçylar Şin Warsak diýen ýerde gyzlaryň bir mekdebini ýumurdylar. Partlamada hiç kime zyýan ýetmändir. Geçen birnäçe ýylyň dowamynda Talyplar, Päkistanda azyndan 200 sany gyz mekdebini ýumurupdylar.
XS
SM
MD
LG