Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Brown ilçihananyň işgärleriniň goýberilmegine çagyrýar


Britaniýanyň premýer ministri Gordon Brown Tährandaky Britan ilçihanasynyň tussag edilen dört ýerli işgäriniň boşadylmagyna çagyrdy. Brown metbugat konferensiýasynda Eýran häkimiýetleriniň bu hereketi kabul ederliksiz we kada-kanuna sygmaýar diýdi. Bu dört adam Eýranyň dawaly prezident saýlawlaryndan soň ilata meçew bermekde aýyplanyp tutulan dokuz ilçihana işgäriniň içindedi. Häkimiýetler olaryň bäşisini goýberendiklerini aýdypdylar. Eýran Günbatar döwletlerini, hususan-da Britaniýa bilen Birleşen Ştatlaryny öz içerki işlerine gatyşmakda, 12-nji iýunda geçirilen saýlawlardan soň müňlerçe protestçini köçelere çykarmakda aýyplaýar. London we Waşington bu aýyplamany ret edýär.
XS
SM
MD
LG