Sepleriň elýeterliligi

Italiýada otly heläkçiligi, azyndan 13 öli


Italiýada suwuklandyrlan gaz ýüklenen otly demir ýoldan çykanda partlama emele geldi, azyndan 13 adam öldi. Partlmanyň bolan ýerinden 1000 çemesi adam başga ýerlere göçürildi. Ýangyň bir ujy Wiarrego şäherçesiniň köçelerine-de ýaýrapdyr.
XS
SM
MD
LG