Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hytaýyň baştutany Italiýadaky sammite gatnaşmaz


Ýurduň demirgazyk-günbatarynda bolan bidüzgünçilikler sebäpli Hytaýyň baştutany Italiýada açylýan uly sekizligiň sammitine gatnaşmaz. Uýgurlar bilen hytaýlylaryň arasynda bolan çaknyşykda 156 adam ölüp, müň gowragy ýaralanypdyr. Häkimiýetler Urumçyda komendant sagadyny girizipdir.

ABŞ-niň Döwlet sekretary Hillari Klinton taraplaryň ikisine-de ýüzlenip, sowukganly bolmaga çagyrypdyr.
XS
SM
MD
LG