Sepleriň elýeterliligi

Hytaý: Bidüzgünçiliklerde dahyly bolanlar jezalandyrylar


Hytaýyň prezidenti Hu Jintao we ýurduň beýleki liderleri, Sinjaňdaky wakalarda dahyly bolanlaryň jezalandyryljakdygyny aýdýarlar. Bu baradaky duyduryş şu gün Kommunist partiýanyň ýokary derejeli ýolbaşçylarynyň adatdan daşary maslahatyndan soň beýan edildi.

Häkimiýetler Urumça goşmaça müňlerçe harby iberdiler. Bazar günki çaknaşykda 156 adam ölüp, 800-den gowragy ýaralandy.
XS
SM
MD
LG