Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ-nyň goranmak ministri Yraga geldi


ABŞ-nyň goranmak sekretary Robert Geýts ozal habar berilmedik sapar bilen Yraga geldi. Birleşen Ştatlaryň uly bir resmisi žurnalistlere goranmak sekretarynyň Yragyň şaýy, sünni we kürt jemgyýetçiliklerini amerikan goşunlary 2011-nji ýylyň soňunda ýurtdan çykmazdan öň öz syýasy agzalalyklaryny çözmäge çagyrjagyny aýtdy.

Geýts premýer ministr Nury al-Maliki we goranmak ministri Abdel Kader Jassim bilen gepleşikler geçirer. Şeýle-de ol özüniň iki günlük saparynyň dowamynda Yragyň giň möçberli awtonomiýadaky kürt regionyna sapar eder.

Geýts Ysraýyla hem Iordaniýa saparyndan soň Yragyň günortasyndaky Talilde ýerleşýän harby baza geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG