Sepleriň elýeterliligi

Polşa nasistleriň hüjüminiň ýyldönümini belleýär


Şu gün polşalylar, nasist Germaniýanyň özlerine hüjüminiň 65-nji ýyldönümini belleýär.

1944-nji ýyldaky hüjümiň öňüni almakda 18.000 polşaly esger pida bolupdy.

2-nji oktiýabara çenli 63 günläp polşalylar nasistlere garşy söweşdiler. Ýöne ne Orsýetden ne-de Günbatardan kömek ýetişmänsoň boýun egmeli bolupdylar.
XS
SM
MD
LG