Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Yrakda bolan partlamalarda 40 adam heläk boldy


Yragyň demirgazygynda we paýtagt Bagdatda düýnki bolan bomba partlamalarynda azyndan 40 adamyň ölüp, onlarçasynyň ýaralananlygy mälim edilýär.

Yragyň premýer-ministri Nuri El-Maliki, bu barada sözlän sözünde Yragyň harby güýçleriniň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olardan geljekde bolaýmagy mümkin şeýle hüjümleriň öňüni almaklaryny talap etdi.
XS
SM
MD
LG