Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda bolan partlamalarda 40 adam heläk boldy


Yragyň demirgazygynda we paýtagt Bagdatda düýnki bolan bomba partlamalarynda azyndan 40 adamyň ölüp, onlarçasynyň ýaralananlygy mälim edilýär.

Yragyň premýer-ministri Nuri El-Maliki, bu barada sözlän sözünde Yragyň harby güýçleriniň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, olardan geljekde bolaýmagy mümkin şeýle hüjümleriň öňüni almaklaryny talap etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG