Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dagystanda 11 adam heläk boldy


Orsýetiň günortasynda ýerleşýän Dagystan respublikasynda 15 töweregi ýaragly adam tarapyndan edilen düýnki hüjümde, howpsuzluk güýçleriniň dört işgäri bilen bir hatarda 7 zenan heläk bolupdyr.

Bu waka Dagystanyň Buýnaksk obasynda düýn agşam bolupdyr. Habarlara görä, şol ýaragly adamlar ilki bilen polisiýalary we soňra töwerekde ýerleşýän hammamda oturan 7 ýaş zenany öldüripdirler.

Ýerly howpsuzlyk güýçleri bu adamlaryň gözlenýändigini aýdýarlar.
XS
SM
MD
LG