Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Inguşystanda 21 polisiýa işgäri heläk boldy


Düýn Inguşystanda ölümine kaýyl bolanyň hüjüminde heläk bolan adamlaryň sany 21 adama barabar boldy.

Heläk bolanlaryň hemmesiniň polisiýa işgärleridigi habar berilýär. Bu wakada 140-den gowrak adamyň ýaralanandygy hem aýdylýar.

Bu iş boýunça derňew geçirýän sülçileriň beren maglumatlaryna görä, düýn 17-nji awgustda 2 sany janyndan geçen hüjümçi minalanan ulag bilen milisiýanyň binasynyň derwezesinden urduryp giripdir.

Bu waka bilen baglanşykly Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew Inguşystanyň Içeri işler ministerini wezipesinden boşatdy. Ýurtda 3 günlik matam yglan edildi.

Bu waka bilen baglanşykly ABŞ hem-de ÝB Orýetiň halkyna we hökümetine gynanç bildirdiler.
XS
SM
MD
LG