Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owgan geçen saýlawlarynyň belli bir bölegi ýaňadan sanalar


Owganystanda geçen prezident saýlawlarynda berlen sesleriň belli bir bölegi ýaňadan sanalar.

Ses berişligiň gidişinde ýol berlen düzgün bozmalar baraky şikaýatlara sereden ýörite komissiýanyň karary bilen ýurtdaky saýlaw uçastoklarynyň, çak bilen, 10-%-de sesler gaýtadan sanalar.

Deslapky maglumatlara görä, häzirki prezident Hamyt Kerzeý birinji tapgyrda ýeňiji bolmak üçin zerur 50 prosent gowrak sesi alypdyr.Emma onuň esasy bäsdeşi, Owganystanyň öňki DIM-i doktor Abdulla köpçülikleýin galplyklaryň bolandygyny aýdýar.
XS
SM
MD
LG