Sepleriň elýeterliligi

Medwedew ykdysady reforma boýunça çagyryş etdi


Orsýetiň prezidenti Medwedewiň düýn aýtmagyna görä, dünýäniň iri 20 döwleti global ykdysady sistemada reforma geçirmek boýunça “juda tiz wagtda” ylalaşmaly.

Şwesariýa bir günlik sapar eden Medwedowiň sözlerine görä, audit we hasaplama meseleleri boýunça ylalaşmazlyklar bar. Şonuň ýaly-da, Halkara Walýuta Fondy ýaly gurluşlarda reforma geçirmek boyunça hem dünýäniň ösen we ösýän döwletleriniň arasynda ylalaşyk ýok.

Global ykdysadyýet kem-kemden krizisden çykýar. Emma, geljekde kynçylyklaryň bolmagy mümkin diýip, Medwedew aýtdy.
XS
SM
MD
LG