Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Klinton Türkiýe bilen Ermenistany ýakynlaşmaga çagyrdy


ABŞ-nyň döwlet sekretary Hillari Klinton Türkiýe bilen Ermenistany ikitaraplaýyn gatnaşyklary kadalaşdyrmak planyny amala aşyrmaga çagyrypdyr.

Ol düýn Nýu-Ýorkda iki ýurduňam DIM–leri bilen duşuşypdyr.

Ýakynda Türkiýäniň premýer-ministri Rejep Erdogan Ermenistanyň we Türkiýäniň DIM leriniň 10-njy oktýabrda diplomatik gatnaşyklary dikeltmek baradaky ylalaşyga Şweýsariýada gol çekjekdiklerini habar beripdi.

Türk oppozisiýasy Osman imperiýasynyň ermenilere garşy genosidini ykrar etmek boýunça Ýerewan halkara syýasatyny bes edýänçä, şeýle-de Daglyk Garabag problemasy çözülýänçä, gol çekiljek ylalaşyň partlamentde makullanmagyna ýol bermejekdigini öňe sürýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG