Sepleriň elýeterliligi

Moskwanyň merkezinde oppozisiýa miting geçirdi


Moskwanyň merkezinde paýtagt çinownikleriniň arasyndaky korrupsiýa garşy oppozisiýa miting geçirdi.

Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň maglumatyna görä, “Raýdaşlyk” hereketi tarapyndan gurnalan hem häkimiýetler tarapyndan rugsat berlen bu aksiýa 150 töweregi adam gatnaşyp, Moskwanyň şäher häkimi Ýuriý Lujkowyň iş başyndan çekilmegini talap edipdir.

Olar oppozisiýanyň Moskwada 10-njy oktýabrda geçirmegi planlaşdyrýan “Gahar aksiýasyna” goşulmaga şäheriň ýaşaýjylaryny çagyrypdyr.
XS
SM
MD
LG