Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsürli serhetçi ysraýyl serehetinde öldi


Müsürli serhet sakçysy Gaza bilen araçäkdäki Rafa geçelgesiniň günortasyndaky postda aradan çykdy.

Howpsuzlyk güýçleri serhetçiniň öz aýaklaryndan iki gezek tüpeňländigini we Rafadaky hassahana etmänkä gan gitmeden ölendigini aýdýarlar.

Başga bir müsür çeşmesiniň aýtmagyna görä, möhletli gulluga alnan esger atdanlykda özüni tüpeňläpdir.
XS
SM
MD
LG