Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbeýjan iki liwanlyyny tussag etdi


Azerbeýjan sudy Bakuwdaky ysraýyl hem amerikan ilçihanalaryna hüjüm etmegi planlaşdyrmakda günäläp, iki liwanlyny 15 ýyl türme tussaglygyna höküm etdi.

Şeýle-de suduň sözçüsi Aly Karaki bilen Aly Najmeddiniň ýurduň demirgazygyndaky Gabala raketa-gözegçilik radar stansiýasyna hüjüm etjek bolmakda günäli tapylandygyny aýtdy.

Azeri raýatlarynyň dördüsi 15-12 ýyl aralygynda türme tussaglygyna höküm edildi. Aklawçylar geňeşi bu hökümleri subutnamanyň ýeterlik däldigi üçin tankyt etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG