Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Çawez Obamanyň baýraga mynsyp lider däldigini aýtdy


Wenezuelanyň prezidenti Hogo Çawez Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obamanyň parahatçylyk boýunça Nobel baýragyna mynasyp däldigini aýtdy.

Onuň aýtmagyna görä, bu baýraga mynsyp bolmak üçin Obamanyň bitiren işi ýok, ol parahatçylygy goldamagyň deregine Birleşen Ştatlaryň öňki prezidenti Buş ýaly söweşjeň syýasat alyp barmagy dowam etdirýär.

Çawez bu barada ýazan makalasynda Norwegiýanyň Nobel boýunça komitetiniň Obamanyň Yrak hem Owganystanda söweşi dowam etdirmek barada aýdýan pikirlerine-de üns bemänligini aýtdy.
XS
SM
MD
LG