Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Mehdi Kerrubiniň garşysyna jenaýat işi gozgaldy


Eýranyň prezidentligine eks-kadidat Mehdi Kerrubiniň garşysyna jenaýat işi gozgalypdyr.

Oppozisiýanyň gurnan protest aksiýalaryna gatnaşyjylardan tussag edilenleriň käbiriniň türmede zorlanandygy baradaky onuň beýannamasyny häkimiýetler töhmet atlandyrypdyrlar.

12-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda Kerrubi 4-nji orny eýeläpdi. Uly tapawut bilen saýlawlarda prezident Ahmedinejat ýeňiji bolupdy.

Oppozisiýa ses berişliginiň netijeleriniň köpçülikleýin galplaşdyrylandygyny aýdyp, köp adamly protest aksiýalaryny gurnapdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG