Sepleriň elýeterliligi

Demirgazyk Koreýanyň üçden bir bölegi açlyk çekýär


Birleşen Milletler guramasynyň Demirgazyk Koreýa boýunça ýörite wekili, bu ýurdyň ilatynyň 3-den bir böleginiň açlykdan ejir çekýändigini aýdyp, bu ýagdaýayň gaty ýaramazdygyny belläpdir.

Bu baradaky maglumatda 24 million adamdan ybarat represiw režimli Demirgazyk Koreýanyň ýadro programmasy zerarly, bu ýurda berlen halkara kömeginiň möçberiniň azalmagynyň, azyk ýetmezçiliginiň emele gelmegine getirendigi aýdýlýar.

Dermirgazyk Koreýanyň häkimiýetleri bu raportdaky maglumatlaryň ýalandygyny aýdýarlar.
XS
SM
MD
LG