Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Azeri-türkmen gatnaşyklary barada azeri ýaşlary näme bilýärler?


Azerbeýjanyň prezidenti Ylham Aliýew (sagda) we Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Bakuwdaky Haýdar Aliýew fondunda, 20-nji maý, 2008 ý.
Azerbeýjan bilen Türkmenistan garaşsyzlygyna deň wagtda gowşan, Hazar deňziniň hersi bir kenarynda oturan, ýer asty baýlyklaryna eýe bolan we türki dilli iki goňşy ýurtdyr.

Olary bir-birine baglanyşdyrýan şeýle umumylyklaryň köp bolmagyna garamazdan, sýyasy taýdan bu iki ýurduň aragatnaşygy ýakyn wagta çenli dartgynly bolup geldi.

Şu gün bolsa Türkmenistanda Azerbeýjanyň medeni günleri geçirilýär. Ertir bolsa bu iki ýurduň resmileri Hazar deňziniň statusyna degişli meseleler barada gepleşik geçirerler.

Eýse, türkmen-azeri gatnaşyklary barada azerbeýjanly ýaşlar näme bilýärler? Bu barada Bakuwda geçirilen pikir soralşygy diňlemek üçin sag tarapdaky audio knobkany basyň.
XS
SM
MD
LG