Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Medwedew ganhorlukda güman edilýänleriň tutulmagyny gutlaýar


Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew adam hukuklaryny goraýjy aklawçynyň we žurnalistiň öldürilmeginde güman edilýän iki adamyň tutulmagyny gutlap çykyş etdi.

Ol iki adam aklawçy Stanislaw Markelow bilen Anastasiýa Baburowanyň janyna kast etmekde güman edilýär.

Baburowa oppozision neşir bolan «Nowaýa gazetanyň» habarçysydy. Olar 19-njy ýanwarda, Moskwanyň merkezinde, gündiziň güni atylyp öldürilipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG