Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Halkara guramalary we Türkmenistan


Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi.

Halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň halk köpçüligi bilen işleşmegine näme päsgel berýär?

Bu baradaky ýörite söhbetdeşligi diňlemek isleseňiz, Döwür we biz programamsyny duşdan geçirmäň. Söhbetdeşligiň telefon myhmany hukuk meselelerini öwrenýän aşgabatly žurnalist Aşyrguly Baýryew, söhbetdeşligi Pragadky studiýadan Ýowşan Annagurban alyp barýar.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.
XS
SM
MD
LG