Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan Mumbaý hüjümleri bilen bagly 7 adamy günäleýär


Pakistanyň terrorçylyga garşy sudy geçen ýyl Mumbaýa edilen hüjümler bilen ilteşiklilikde 7 adama günä bildirdi.

Aýyplanýanlaryň 7-si hem 26-29-njy noýabrda bolan hüjümlere özleriniň dahylsyzdygyny aýdýar.

Mumbaýa edilen hüjümlerde 160-dan gowrak adam ölüpdi.

Suduň karary Hindistanyň Mumbaý hüjümleriniň bir ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan günlerine gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG