Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan Mumbaý hüjümleri bilen bagly 7 adamy günäleýär


Pakistanyň terrorçylyga garşy sudy geçen ýyl Mumbaýa edilen hüjümler bilen ilteşiklilikde 7 adama günä bildirdi.

Aýyplanýanlaryň 7-si hem 26-29-njy noýabrda bolan hüjümlere özleriniň dahylsyzdygyny aýdýar.

Mumbaýa edilen hüjümlerde 160-dan gowrak adam ölüpdi.

Suduň karary Hindistanyň Mumbaý hüjümleriniň bir ýyllygyny bellemäge taýýarlanýan günlerine gabat geldi.
XS
SM
MD
LG