Sepleriň elýeterliligi

Eýran urany baýlaşdyrýan ýene 10 kärhana gurjakdygyny aýtdy


Eýran urany baýlaşdyrýan ýene 10 kärhana gurjakdygyny yglan etdi.

Geljekki kärhanalaryň guruljak ýerinde taýýarlyk işleri iki aýyň dowamynda başlanmaly. Bu barasynda Eýranyň köpçülikleýin habar serişdeleri habar berýär.

Urany baýlaşdyrmak boýunça täze zawodlaryň guruljagy barasynda yglan edilmegi halkara hukuklarynyň täze bir bozulmasy bolar diýip, ABŞ Tährana duýduryş etdi.
XS
SM
MD
LG