Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Nikadan öň jynsy gatnaşyklar köpelýär


Nikadan öňki jynsy gatnaşyklar häzirki ýaşlarymyzyň arasynda köpelýär diýip habar berilýär.

Ýaş oglanlaryň öz halaýan gyzlary bilen nikadan öň bile ýaşaşmagy hem köpelýär. Netijede, çagasyny aýyrdýanlar hem bar diyilýär. Şeýle-de, käbir gyzlar nikadan öň birnäçe adam bilen jynsy gatnaşykda bolany sebäpli durmuşa çykjak wagty ginekologlardan kömek soraýanlaryň hem soňky wagtlar artýandygy aýdylýar.

Şu temalar boýunça taýýarlanan “Ýaşlar” gepleşgini diňlemek isleseňiz, sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG