Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda hereket etmek hukugyndan hemmeler peýdalanyp bilýärmi?


10-njy dekabrda halkara derejesinde Birleşen Milletler Guramasynyň ynsan hukuklary baradaky ähliumumy Jarnamasynyň kabul edilmeginiň 61 ýyllygy bellenilip geçilýär.

BMG-ä agza her bir döwlet öz kanunçylyklarynda bu Jarnamanyň düzgünlerine eýermäge we oňa hormat goýmaga borçly bolup durýar.

Eýsem, Türkmenistanda ýurduň içinde hereket etmek hukuklaryndan hemmeler deň peýdalanyp bilýärlermi?

Çehiýaly žurnalist Türkmenistana eden saparyndan alan täsirleri barada gürrüň berýär.

Geljek ýanwardan aýlyklary we pensiýalary galdyrmak barada kabul edilen karardan hemmeler hoşalmy?

Bu barada taýýarlanan "Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň
XS
SM
MD
LG