Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Halk bilen işleşmäge näme päsgel berýär?


Halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalaryna halk bilen işleşmäge näme päsgel berýär?

«Döwür we biz» hepdeliginiň bu sanynda hukuk meselelerini öwrenýän aşgabatly žurnalist Aşyrguly Baýryýew bilen halkara guramalarynyň Türkmenistandaky wekilhanalarynyň ýerli halk bilen işleşişi barada gürrüň edýäris. Söhbetdeşligi Pragadaky studiýadan Ýowşan Annagurban alyp barýar.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG