Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Köp aýallylyk Türkmenistanda ýaýraýarmy?


Köp aýallylyk Merkezi Aziýa ýurtlarynda, şol sanda Türkmenistanda SSSR dargandan soň giň ýaýrap başlady diýilýär.

Bu barada entek resmi statistiki maglumatlar berilmeýär.Ýöne soňky ýyllarda Täjigistanyň hem-de Gazagystanyň parlamentlerinde köp aýallylygyň kanuny bolmalydygy barada käbir teklipler berildi. Emma parlamentiň deputatlary ony kabul etmediler. Gazagystanda köp aýallylyk Täjigistanda bolşy ýaly jenaýat hasaplanmaýar.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Shir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan “Ýaşlar“ programmasynda köp aýllylygyň Turkmenistanda hem ýaýraýşy hem-de Türkmenistanda Interneti ulanýanlaryň sany barada maglumat berilýär.
XS
SM
MD
LG