Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Turizm we ýerli şypahanalar


Turizm we ýerli şypahanalar: hyzmatlaryň hilini nädip gowulandyrmaly?

«Döwür we biz» hepdeliginiň bu gezekki sanynda aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen ýerli şypahanalary döwrebap şekilde enjamlaşdyrmak barada gürrüň edýäris. Söhbetdeşligi Ýowşan Annagurban alyp barýar.

Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.
XS
SM
MD
LG