Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azatlyk Radiosynyň Nyýazow bilen geçiren interwýusy


Saparmyrat Nyýazow Azatlyk Radiosyna interwýu berýär, Aşgabat, 1992-nji ýylyň mart aýy.

1992-nji ýylyň mart aýynda Azatlyk Radiosy Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi Türkmen gullugyndan Zerip Nazar alyp bardy.

Arhiwden alnan şol söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.

Teswirleri gör (12)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG