Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýetiň daşary işler ministri abhaziýaly kärdeşi bilen duşuşýar


Orsýetiň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow şu gün Moskwada abhaziýaly kärdeşi Sergiý Şamba bilen duşuşýar.

2008-nji ýylda Orsýet bilen Gürjüstanyň arasynda bolan çaknyşykdan soňra, Moskwa Abhaziýa bilen Günorta Osetiýany garaşsyz ýurtlar hökmünde ykrar edýänligini yglan edipdi.

Gürjüstan bu regionlaryň henizem özüne degişlidigini adýar. Orsýet şol regionlarda Gürjüstanyň serhediniň golaýynda harby merkezlerini ýerleşdirdi.
XS
SM
MD
LG