Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistan - 2009: Adam hukuklary özgerdimi?


Surata düşüren: Jean-Baptiste Jeangene Vilmer
Adam hukuklary programmamyzyň bu gezekki sanynda türkmen raýatynyň BMG-niň adam hukuklary komissiýasyna eden şikaýaty, 2009-njy ýylda Türkmenistanda adam hukuklary babatda edilen gowy işler, şeýle-de tölegli dynç alyşdaky bärdengaýtmalar barada gürrüň edýäris.

Programma Aşgabatda ýerli synçylar Aşyrguly Baýryew, Döwletmyrat Ýazgulyew gatnaşýar. Gepleşigi Ýowşan Annagurban alyp barýar.

Şular barada taýýarlanan "Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň

Teswirleri gör (3)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG