Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Orsýet we Ukraina nebitiň tranziti barada ylalaşdy


Şu gün Orsýet bilen Ukraina geljek 2010-njy ýyl üçin Ukrainanayň üsti bilen geçjek rus nebitiniň tranziti babatda yalaşdylar.

Bu ylalaşyk bilen bagly berlen maglumatlarda tranzitiň bahasynyň 30 prosent galdyrylandygy aýdylýar. Şeýle hem täze ýyldan başlap tranzitiň töleginiň dollarda däl-de, ýewroda tölenjegi aýdylýär.

Bu ylalaşyga gol çekilendigini Ukrainanayň “Naftogaz” kompaniýasy hem Orsýetiň energetika boýunça ministrligi tassikladylar.
XS
SM
MD
LG