Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen prezidenti Myratberdi Sopyýewi gutlaýar


3-nji ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň gahrymany Myratberdi Sopyýewi 80 ýyllyk ýubileýi bilen gutlady.

“Türkmenistan Altyn asyr” internet saýtynyň ýazmagyna görä, Berdimuhamedow ýubilýaryň geçen gahrymançylykly ýoluny geljekki nesli terbiýelemekde nusga, görelde atlandyrypdyr.

Synçylar Myratberdi Sopyýewi öň S.Nyýazowyň, häzir hem Berdimuhamedowyň tarypçysy atlandyrýarlar we öňki prezidentiň şahsyýet kultunyň görlüp-eşidilmedik derejä etmeginde uly goşandynyň bardygyny belleýärler.
XS
SM
MD
LG