Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Talyban Pakistanda goşun postuna zabt etdi


Pakistan resmileri onlarça talyban pitneçisiniň şu gün owgan serhetine golaý bir şäherde harby posta çozandygyny aýdýar.

Ýerli adminstrasiýanyň resmisi Zabit Han AFP habar gullugyna bir esgeriň öldürilendigini, 3 esgeriň bolsa ýaralanandygyny aýtdy.

Harby resmiler bu habary tassyklady we howpsuzlyk güýçleriniň bu hüjüme 4 talyban hüjümçisini öldürmek bilen jogap berendiklerini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG