Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

BMG Gaitä köme üçin pul toplaýar


Birleşen Milletler Guramasy şu gün BMG-niň kömek gulluklarynyň Gaitide ýer yranmasyndan aman galanlara adatdan daşary kömek üçin 550 million dolar ýygnamaga başlandygyny aýtdy.

Milletler guramasy Gaitiniň paýtagtyndaky milli futbol meýdançasyny meýdan gospitalyna öwürmegiň çärelerini gözleýär hem-de ol ýerde öýsüzler üçin köpçülik aşhanalaryny gurnamakçy bolýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG