Sepleriň elýeterliligi

Bilim ulgamany ösdürmeli, ýöne nädip?


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň ylym-bilim ulgamany dünýä derejesine götermegi talap edýär.

Bu işi çaltlaşdyrmak üçin näme etmeli? «Döwür we biz» programmamyzda şu soraga jogap agtarýarys.

Programmanyň myhmany Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Hallyýew. Söhbetdeşligi Ýowşan Annagurban alyp barýar.


Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG