Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bilim ulgamany ösdürmeli, ýöne nädip?


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurduň ylym-bilim ulgamany dünýä derejesine götermegi talap edýär.

Bu işi çaltlaşdyrmak üçin näme etmeli? «Döwür we biz» programmamyzda şu soraga jogap agtarýarys.

Programmanyň myhmany Pragada ýaşaýan ýazyjy Hudaýberdi Hallyýew. Söhbetdeşligi Ýowşan Annagurban alyp barýar.


Söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.

Teswirleri gör (2)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG