Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen aýdym-sazlarynda millilik


Nobatdaky Sazly-söhbet programmamyzda häzirki ýerine ýetirilýän aýdym-sazlarda millilik hem aýdymçylara, bagşylara hormatly at dakylyşy barada Aşgabatdan ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen gürrüňdeş bolarys, dürli nusgadaky aýdymlaryň käbirini eşitdireris.

Programmany Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýberdi alyp barýar.

Bu baradaky söhbetdeşligi diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG