Sepleriň elýeterliligi

Medwedew: «ABŞ bilen ýaraglar şertnamasy 95 prosent taýýar»


Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew ýadro ýaraglaryny azaltmak barada ABŞ bilen baglaşylmaly şertnama 95 prosent taýýar diýdi.

Medwedew iki tarapyň şertnamanyň çäklerini anyklaşdyrandygyny aýtdy.

Rus prezidenti gepleşikleriň ilerlemegi babatda optimistdigini aýtdy, ýöne ol Birleşen Ştatlaryň Ýewropada raketa garşy gorag sistemasyny goýmak planlarynyň bu gepleşiklerde saýlantgy bilen mesele bolup durandygyny ýaňzytdy.
XS
SM
MD
LG