Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Medwedew Soçide ermeni hem azeri kärdeşderi bilen duşuşdy


Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew Soçide Ermenistanyň we Azerbeýjanyň prezidentleri bilen Dagly-Garabag meselesi barada maslahat geçirdi.

Dagly-Garabagy hem Ermenistan, hem Azerbeýjan özüniňki hasaplaýar.

Olar bu ýer üstünde uruşdylar we bu uruş 1994-nji ýylda ýeňil bolmadyk bir ýaraşyk bilen tatamlandy.

Orsýetiň daşary işler ministri Sergeý Lawrow üç taraplaýyn duşuşykdan soň žurnalistlere taraplaryň Dagly-Garabag dawasyny çözmegiň esasy ýörelgeleri barada deslapky ylalaşyga gelendiklerini aýtdy.
XS
SM
MD
LG