Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Karzaý owgan goşunlaryna ýene 5 ýyl gerek diýýär


Prezident Hamit Karzaý owgan goşunlarynyň howpsuzlygy üpjün edip bilmegi üçin olara ýene 5 ýyl tälim berilmegi gerek diýýär.

Karzaý bu gürrüňi şu gün Londanda açyljak maslahatyň öňüsyrasynda etdi.

Britan paýtagtynda geçýän Owganystan konferensiýasyna gatnaşmak üçin 60 çemesi ýurtdan gelen uly resmiler 9-njy ýylyna giren owgan konfliktini soňlamagyň maslahatyny etjekler.
XS
SM
MD
LG