Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Türkmenistanyň kadrlar syýasaty


“Tegelek stol” gepleşiginiň bu gezekki sany Türkmenistanyň kadrlar syýasatyna bagyşlanýar.

Söhbetdeşlige Şwesiýadan oppozisiýa wekili, türkmen parlamentiniň öňki deputaty Halmyrat Söýünow, Aşgabatdan žurnalist Aşyrguly Baýryýew we Londondan postsowet döwletleri boýunça Aleksandr Narodetski gatnaşýar.

Gepleşigiň dowamynda türkmenistanly hem daşary ýurtlarda ýaşaýan diňleýjilerimiziň gozgalýan mesele boýunça pikirleri bilen tanyşdyrarys.

Programmany Pragadaky studiýadan Nazar Hudaýerdi alyp barýar.

“Tegelek stol” diskussiýasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmesini basyň.
XS
SM
MD
LG