Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ilkinji gezek “Gepleýär Azatlyk radiosy! - diýen žurnalist


Azatlyk Radiosynyň arhiwinden “Bir türkmen - bir ykbal” atly ýörite programmamyzy eşitdirýäris. Programmazyň bu gezekki gahrymany Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň düýbüni tutujylaryň biri, radiodan 1953-nji ýylda ilkinji gezek “Gepleýär Azatlyk radiosy! - diýen adam - Myrat Täçmyrat.

Bu baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG