Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazak oppozisiýasy Nazarbaýewiň giýewisi barada derňewe çagyrýar


Gazak oppozisiýasy Nazarbaýewiň giýewisi Timur Kulebaýewe garşy öňe sürlen aýyplamalar boýunça derňewiň geçirilmegini talap edýär.

Bu aýyplamalar BTA bankynyň öňki ýolbaşçysy Muhtar Ablýazow tarapyndan öňe sürüldi.

Gazagystandan gaçyp daşary ýurtlarda hereket edýän Ablýazow Hytaýyň Milli petrolium korporasiýasy Gazagystanda işläp başlanda Timur Kulibaýewiň dürli ýollar bilen takmynan 166 million dollara golaý serişdeleri alandygy baradaky maglumatlary öz internet sahypasynda ýerleşdirdi.

Gazagystanyň “Alga”, ýagny “Öňe” atly oppozision partiýasy kommunistik partiýasy bilen bilelikde bu mesele boýunça derňew geçirmäge çagyrdylar.
XS
SM
MD
LG