Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ we ÝB Eýrany öz raýatlaryna berýän sütemini bes etmegine çagyrýar


Birleşen Ştatlar we Ýewropa Bileleşigi bilelikde bir beýanat ýaýradyp, Eýranda iýunda geçen dawaly prezident saýlawlaryndan soň parahatçylykly ýöriş geçiren adamlara garşy köpçülikleýin tussag etmeleriň wu sudlaryň ulanylmagyny ýazgaryp çykyş etdiler.

Şeýle-de olar bu zorlugyň Yslam rewolýusiýasynyň ýyl dönüminiň bellenjek güni bilen bagly has-da ilerlemek ähtimallygyndan alada bildirdiler.
XS
SM
MD
LG