Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

"Facebook" sahypasy barada näme bilýärsiňiz?


Mark Zuckerberg
Dünýäde iň köp ulanylýan saýtlaryň biri "Google". Ýöne internet bilermenleri "Facebook" sahypasynyň geljekde "Google"-dan hem köp ulanyljakdygny çak edýärler.

"Facebook" saýtynyň beren maglumatyna görä, 2009 –njy ýylyň soňunda 350 million adam bu sahypa agza bolypdyr. Bu saýt "Twitter" saýty ýaly jemgyýetçilik sahypasy hasaplanýar.

"Facebook" sahypasy 26 ýaşly Mark Zuckerberg tarapyndan döredildi.

Bu sahypa agza bolanlaryň hem-de ulanyjylarynyň ýarysy mekdep okuwçylary we studentlerdir.

Azatlyk Radiosynyň Germaniýadaky habarçysy Taher Şir Mohammadi tarapyndan taýýarlanan "Ýaşlar" programmasynda Türkmen telewidenýesindäki ýaşlara degişli programmalar barada hem maglumat berilýär.

Bu baradaky gepleşigi diňlemek üçin sahypanyň sag tarapynda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk
XS
SM
MD
LG