Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Serbiýanyň Ombudsmany adamdan doldurylan türmeleri tankytlaýar


Serbiýanyň ombudsmanynyň edarasy ýurduň türmeleriniň adamdan gyrmadygyny we tussaglaryň haklarynyň gözden salynýandygyny aýdýar.

Milos Ýankowiç, Ombusmanyň orunbasary Serbiýanyň tussaglarynyň bäş ýyl içinde tas iki esse köpelip, 11 müňe ýetendigini aýtdy. ,

Ýankowiç käbir türmelerde tussaglaryň ýerde ýatmaly bolýandygyny, käbir kameralarda 15-e çenli tussag saklanýandygyny we düzüwli howa çalşygynyň ýokdugyny aýtdy.

Şeýle-de ol ruhy hassahanlarda we beýleki ýapyk edaralarda adamlara çemeleşilişiniň kemsidijidigini aýtdy.
XS
SM
MD
LG