Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanda neşekeşler we olaryň hukuklary


Bu gezekki «Adam hukuklary programmamyzda Türkmenistanda neşekeşler we adam hukuklary, türkmen raýatlarynyň BMG-niň Adam hukuklary komissiýasyna ýüz tutmak mümkinçiligi, bäbekliginden bäri Türkmenistanda ýaşaýan Mariýa näme üçin pasport berilmeýändigi barada gürrüň edýäris.

Bu gezekki «Adam hukuklary programmamyzda Türkmenistanda neşekeşler we adam hukuklary, türkmen raýatlarynyň BMG-niň Adam hukuklary komissiýasyna ýüz tutmak mümkinçiligi, bäbekliginden bäri Türkmenistanda ýaşaýan Mariýa näme üçin pasport berilmeýändigi barada gürrüň edýäris.

Programmada Kanadanyň Ottawo uniwersitetiniň professory Jenifer Lennoks Terrionyň, türkmenistanly synçy D.Ýazgulyýewiň, hukuk goraýjy T.Begmedowanyň pikirleri bilen tanyş bolarsyňyz.

Programmany Pragadaky studiýadan Ýowşan Annagurban alyp barýar.

Şular barada taýýarlanan "Adam hukuklary" programmasyny diňlemek üçin sag tarapda ýerleşdirilen audio düwmäni basyň.
XS
SM
MD
LG