Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabatda dünýä türkmenleriniň gumanitar bileleşigi forum geçirdi


Aşgabadyň “Mekan” köşgünde G.Berdimuhamedowyň prezident saýlanmagynyň üç ýyllygyna bagyşlap, dünýä türkmenleriniň gumanitar bileleşigi dabaraly forum geçirdi.

Oňa dünýäniň dürli ýurtlaryndan gelen watandaşlar, “Galkynyş” hereketine girýän jemgyýetçilik guramalaryň, habar serişdeleriniň wekilleri, ylym we medeniýet işgärleri gatnaşdy diýip, Türkmenistanyň döwlet mediasy aýdýar.

Prezidentiň alyp barýan syýasatyny, geçirýän reformalaryny çykyş edenler bir agyzdan goldady.

Forum Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň konserti bilen tamamlandy.
XS
SM
MD
LG