Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Wankuwerdäki gyşky olimpiýa oýunlary dowam edýär


Kanadanyň Wankuwer şäherinde geçirilýän gyşky olimpiýa oýunlarynda düýn giçlik figuralaýyň buzda typmakda Hytaýly figura tansçylary ilkinji gezek sportun bu gornuşinde olimpiadanyň altyň medalyna eýe boldular.

Hytaýly är-aýal Şen Ksue bilen Žao Hongbo jubutleýin figura tansynda birinji ýeri eläp, sportuň bu görnüşinde Orsýetiň 46 ýyllap saklap gelen öňdelegini aradan aýyrdy.

31 ýaşly Şen Ksue bilen 36 ýaşly Jao Hongbo mundan öň iki gezek olimpadanyň bürünç medalyny alypdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG